O původu petrovických Dvořáčků

30.12.2017 12:17

 

 

Foto František Lipka (1863- 1917), muzeum Boskovice

 

 

Příjmení Dvořáček vzniklo zdrobněním jména Dvořák, jehož původ se nejčastěji vysvětluje jako větší svobodný sedlák (= ten, kdo vlastnil dvůr). Někdy se také používal termín svobodník, v Čechách nápravník.

Dvořákovi z Petrovic rozhodně něco společného se dvorem měli. Ten byl v obci zmiňován už ve 14. stol. společně s tvrzí, která ale v 15. století pravděpodobně v důsledku husitských bouří zanikla. S ní zmizeli i petrovičtí vladykové a obec byla připojena k Rájeckému panství. Pochopitelně včetně dvora. Nebo snad ne? Co ti svobodní Dvořáci? Když probíhala v roce 1657 na Rájeckém panství lánová vizitace, úřední komise zaznamenala v Petrovicích 3 půllánové grunty, 1 lánový a 1 dvoullánový grunt, na němž hospodařil Jakub Dvořák. Dvoullánovový statek -  to bylo něco zcela výjimečného. Žádný druhý takový se na Rájeckém panství nevyskytoval. Jsem si tedy naprosto jistá, že tenhle mimořádně velký grunt musel být pozůstatkem bývalého petrovického vladyckého dvora.

Ve Vlastivědě moravské Jan Knies o petrovickém dvoře uvádí: „Také častěji činí se zmínka o dvoře, který jest nyní rozdělen a stával vedle fary.“ Podíváme-li se na indikační skicy z r. 1826 stojí vedle petrovické fary dům č. 25, jehož majitelem je Matěj Dvořáček. Hned za ním se táhnou jeho polnosti. Je to opravdu jenom náhoda? Nezdědil tento Matěj Dvořáček část velkého gruntu neboli bývalého dvora po svém dávném předkovi Jakubovi Dvořákovi? Já si myslím, že ano.

V Petrovické kronice se píše:

Popis: C:\Users\Eva\Pictures\Výstřižek -mikuláš z Petrovic.GIF

Ke dvoru vladyky Mikuláše z Petrovic patřily tedy 2 lány polností. Rozloha, která přesně odpovídá pozdějšímu gruntu, jehož majitelé byli právě Dvořáci. Jakou cestou se asi dostal petrovický dvůr do jejich rukou? Nejspíš ho koupili nebo vyženili, ale kdy a od koho a odkud vlastně přišli? Původ petrovických Dvořáků je zahalen tajemstvím. Pokračovaní už si lze domyslit snáz. Časem zřejmě zchudli, možná se i zadlužili a ze svobodných dvořáků se stali obyčejní sedláci -  nevolníci. 

Popis: C:\Users\Eva\Pictures\Indikační skica Petrovice.GIF

Na indikační skice MZA z r.1826 je petrovický grunt č.25, jehož majitelem byl v té době Matěj Dvořáček. Je vidět, že grunt se nacházel vedle kostela, přesněji, vedle fary.

 

Popis: C:\Users\Eva\Pictures\Petrovice.GIF

Pro srovnání současný pohled na stejnou část Petrovic. Bývalá tvrz se nacházela na místě, kam dnes zasahuje dolní konec hřbitova a přilehlá zahrada. V pravém dolním rohu (červená střecha s vnitřním dvorem) pak stával hospodářský dvůr. (foto OÚ Petrovice)

 

Kontakt

Rodokmeny od Evy

evevesela@seznam.cz

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons John Mallon Iphoneography  © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode