Novinky

27.03.2021 21:13

Bučovští - 4. část Muzikus

Obléhání Brna Švédy v roce 1645. Uprostřed veduty je vidět komplex jezuitské koleje s kostelem Nanebevzetí Panny Marie (červené střechy). Vojenská setnina složená ze starších studentů této koleje se velmi aktivně podílela na obraně svého města.     Již od svých počátků...
31.08.2020 16:59

Bučovští – 3. část Děti

Václav a Mariana měli 5 dětí.   Jan (jak jsem již uvedla v 1. části) byl lokajem na zámku v Rájci. Judita se provdala za Jana Kořínka do Boskovic, František a Jakub zůstali v Doubravici. Těžko říct, čím se ti dva vlastně živili. Nevlastnili žádné pozemky a kupodivu se ani jeden...
28.08.2020 22:16

Bučovští - 2. část Mlýn

      Jak se Mariana Rathauská seznámila se svým budoucím manželem Václavem Bučovským už asi nikdy nezjistíme. Pokusila jsem se aspoň vybádat, odkud a z jaké rodiny tento muž pocházel.   Historik Josef Pilnáček uvádí v Pamětech městyse Černé Hory, že doubravický...
26.08.2020 20:53

Bučovští - 1. část Mariana

Než v roce 1777 nařídila Marie Terezie, že manželka a děti dostávají jméno po manželovi (otci), nebylo to s těmi příjmeními tak zcela jednoznačné. Stávalo se totiž, že žena, jejíž sociální status byl vyšší, předávala svoje příjmení manželovi. Časté to bývalo v případech, když se muž...
06.08.2020 14:29

Jan Nepomuk Okáč

    Ať už jsem se vracela pěšky domů z Rájce ze školy nebo jenom ze hřbitova či ze zahradnictví u Tomášků, vždycky mě ten domek vítal. Stál totiž na samém začátku Doubravice a nad dveřmi měl č.p.1. Tenkrát jsem samozřejmě ještě netušila, že se v něm v polovině 18....
03.03.2020 13:31

Polní mistři a jejich pacholci

  Přehled ovčáckých rodů na Blanensku a části Vysočiny   Březina Olešínky 1694 Jan, mistr polní oo Kateřina Karafiátová   Cibulka Synalov 1654 a 1657  Jakub - ovčák, manželka Mariana, synové Prokop, Kašpar     10631/162 Trpín  1690 – 7 Václav – polní...
19.12.2019 20:08

Byli štěpánovští Thomaidesové Řekové?

      Jméno Thomaides je jednoznačně řeckého původu a znamená Thomův syn. Nositelé tohoto příjmení pocházejí pravděpodobně z Kypru. Díky mohutné emigraci se však rozprchli do celého světa. Dnes je na zeměkouli evidováno 368 Thomaidesů, z nichž nejvíce jich žije kupodivu v...
15.04.2019 20:36

Není Kavalír jako Kavalír

    Cikháj      Když jsem objevila v rodokmenu Veselých skláře Josefa Kavalíra a jeho dceru Kateřinu (nar.1801), zajásala jsem. Určitě to bude nějaký příbuzný známého sklářského rodu Kavalírů (Kavalierů), zakladatelů slavné sklárny v Sázavě. Napsáno toho o nich...
01.04.2019 21:50

Dvory, Dvořáci a osada Klemov

      Indikační skici z r.1826, na kterých jsou krásně vidět tři původní Klemovské dvory. Dnes na těch místech stojí domy č. 284, 285 a 292.       Nedávno jsem psala o tom, že většina Dvořáčků z Blanenska má svoje „hnízdo“ v Petrovicích. Jinak tomu je...

Kontakt

Rodokmeny od Evy

evevesela@seznam.cz

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons John Mallon Iphoneography  © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode